Szukaj

Wyników: 4316, stron: 617, aktualna strona: 1


2017-08-16
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza (26°C), zostaną uruchomione kurtyny wodne w godzinach od 11:00 do 17:00. Kurtyny wodne zostaną rozmieszczone w następujących lokalizacjach: 1.Na skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Jagielońskiej. 2.Na ulicy Szabatowskiego ( Pomnik Redena)
2017-08-15
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji: Udział w bójce Pobicia Zgwałcenia Rozboje Kradzieże 1 Kradzieże z włamaniem Przestępstwa związane z obrotem narkotykami Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć - osób zostało rannych Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki Interwencje dotyczące osób bezdomnych Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2.
2017-08-15
KURTYNY WODNE W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza (26°C), zostaną uruchomione kurtyny wodne w godzinach od 11:00 do 17:00. Kurtyny wodne zostaną rozmieszczone  w następujących lokalizacjach: 1.Na skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Jagielońskiej. 2.Na ulicy Szabatowskiego ( Pomnik Redena)
2017-08-14
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji: Udział w bójce Pobicia Zgwałcenia Rozboje Kradzieże 1 Kradzieże z włamaniem Przestępstwa związane z obrotem narkotykami Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć - osób zostało rannych Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 1 Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki) Interwencje dotyczące osób bezdomnych Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne   2.
2017-08-14
Do współpracy zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od sektora, czy jej wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg lub dodatkowych uprawnień dla rodzin objętych programem. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu będzie czytelnym znakiem przychylnego  nastawienia Państwa firmy do Dużej Rodziny, a zaoferowane w ramach udziału  zniżki czy ulgi pozwolą zwiększyć grono klientów, wzmocnią wizerunek firmy, poprawią jej rozpoznawalność wśród mieszkańców okazujących się Kartą Dużej Rodziny, gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów (2463011).
2017-08-13
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji:a) Udział w bójce b) Pobicia c) Zgwałcenia d) Rozboje e) Kradzieże 1f) Kradzieże z włamaniem g) Przestępstwa związane z obrotem narkotykami h) Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć- osób zostało rannych i) Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących 1- sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 2j) Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych k) Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych l) Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)m) Interwencje dotyczące osób bezdomnych n) Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2.
2017-08-12
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji: a)Udział w bójce b) c)Zgwałcenia d)Rozboje 1 e)Kradzieże f)Kradzieże z włamaniem 1 g)Przestępstwa związane z obrotem h)Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć - osób zostało rannych i)Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2.

Menu