Punkty kolportażu karty programu „Chorzów 60 +”

Mapa: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z4dOVLHVWAz0.k9RzF131GJNQ

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
tel. 32 349 78 60

Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie)
ul. Jana III Sobieskiego 8
tel. 32 241 38 48

Muzeum Miejskie
ul. Powstańców 25
tel. 32 241 31 04

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
tel. 32 241 31 80

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59
tel. 247 39 53

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. Stefana Batorego 6
tel. 246 00 60

Miejska Galeria Sztuki „MM”
ul. Sienkiewicza 3
tel. 32 249 17 19

Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Powstańców 70 / 3
tel. 32 245 86 84

Centrum Inicjatyw Społecznych
ul. 3 – Maja 18
tel. 32 733 44 98

Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. L. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 37

Urząd Miasta w Chorzowie
ul. Rynek 1
tel. 32 241 12 61