Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie”
Beneficjent:  Chorzów – miasto na prawach powiatu
Wartość projektu:  500.708,02  zł
Wartość dofinansowania:  419.114,78 zł
Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.2 „Infrastruktura placówek oświaty”

Termin realizacji: 2009 – 2012 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest poprawa warunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez utworzenie pracowni mechatroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie. Zakres projektu obejmuje inwestycje związane z zakupem wyposażenia pracowni mechatroniki, w tym pięć stanowisk wyposażonych w zestawy elementów wykonawczych – elektrycznych, pneumatycznych
i hydraulicznych oraz czujniki i przetworniki, elementy i urządzenia sterujące, regulatory, przyrządy pomiarowe, komputery z oprogramowaniem umożliwiającym projektowanie
i symulację działania urządzeń i systemów mechatronicznych, programowanie i obsługę sterowników PLC, regulatorów i falowników.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www. rpo-silesia-region.pl

Menu