Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Chorzowie”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 491.877,50 zł
Wartość dofinansowania: 418.095,87 zł
Priorytet III „Turystyka”, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”
Termin realizacji: 2010r.
Opis projektu: Projekt polega na budowie oraz oznakowaniu trasy rowerowej o długości 9,6 km na terenie Chorzowa. W ramach współpracy pomiędzy miastami – partnerami projektu (Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Zabrze, Świętochłowice) planuje się wykonanie jednolitego oznakowania i połączenie wszystkich tras rowerowych, co wpłynie na subregionalny charakter zadania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Menu