Zasady wydawania gadżetów

REGULAMIN
WYDAWANIA MATERIAŁÓW  PROMOCYJNYCH MIASTA CHORZÓW
PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM


1.    Kancelaria Prezydenta Miasta Referat Promocji, ul. Rynek. 1 , 41-500 Chorzów  przekazuje materiały promocyjne miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym, spełniającym warunki określone w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

2.    Dysponentem materiałów promocyjnych jest Kancelaria Prezydenta Miasta Referat Promocji.

3.    Pod pojęciem „materiały promocyjne” rozumie się ;
-    wydawnictwa drukowane (albumy, foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, plany miasta, plakaty,     kalendarze itp. ) lub multimedialne (filmy, DVD, strony www) o treści promującej walory inwestycyjno-gospodarcze, turystyczne, kulturowe oraz kulturalne i sportowe Miasta Chorzów opatrzone w herb miasta Chorzów,  napis „Chorzów” i/lub logo miasta Chorzów, finansowane ze środków budżetowych Urzędu Miasta Chorzów.
-    akcesoria (koszulki, czapeczki, znaczki, kubki, długopisy, ołówki, maskotki, notesy , breloki, itp.) opatrzone w herb miasta Chorzów,  napis „Chorzów” i/lub logo miasta Chorzów, finansowane ze środków budżetowych Urzędu Miasta Chorzów

4.    O wydanie materiałów promocyjnych mogą ubiegać się  :
organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe, prowadzące działalność na terenie Miasta Chorzów, będące organizatorami projektów mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Chorzów.

5.    Ustala się następujący tryb gospodarowania materiałami promocyjnymi w Urzędzie Miasta Chorzów:
a)    Wniosek o wydanie materiałów  promocyjnych należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Chorzów, pokój nr 1, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów nie później niż na 10 dni roboczych  przed datą planowanego przedsięwzięcia.  
b)    Wydanie  materiałów   promocyjnych nastąpi na podstawie pozytywnej decyzji Kierownika Referatu Promocji za potwierdzeniem odbioru w Kancelarii Prezydenta Miasta Referacie Promocji , pokój nr 220 , II piętro, UM Chorzów, ul. Rynek 1 , 41-500 Chorzów.
c)    Wnioskodawca, który otrzymał  materiały  promocyjne w ramach organizowanego przedsięwzięcia zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminie 14 dni od daty jego realizacji.  Brak wpływu ww.  dokumentacji do Kancelarii Prezydenta będzie skutkował negatywnym rozpatrzeniem kolejnego wniosku o wydanie materiałów promocyjnych.
d)    W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez  Kierownika Referatu Promocji, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o tym fakcie, bez konieczności podania przyczyny odmowy. Od decyzji negatywnej nie przysługuje odwołanie.
6. Kancelaria Prezydenta Referat Promocji nie prowadzi wysyłki materiałów  promocyjnych , w związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o ich przesłanie nie będą rozpatrywane.
7. Dodatkowych informacji udziela Kancelaria Prezydenta Miasta Referat Promocji Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek. 1 , 41-50 Chorzów , tel. 32 416 5222, e-mail ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.