Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów

Zbiórka odpadów niebezpiecznych powstających na danej nieruchomości będzie się odbywała poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO). Rodzaje odpadów, które będą przyjmowane w Mobilnym Punkcie:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • baterie i akumulatory,
  • chemikalia,
  • opony,
  • świetlówki,
  • oleje i smary,
  • resztki rozpuszczalników,
  • opakowania po substancjach niebezpiecznych, np.:środkach ochrony roślin.

Ponadto do MPZO można również oddawać odpady zbierane selektywnie.

Kwartał I

Dzień I:     03.03.2014r. – poniedziałek
Dzień II:     04.03.2014r. – wtorek
Dzień III:     05.03.2014r. – środa
Dzień IV:     06.03.2014r. – czwartek

Kwartał II

Dzień I:     02.06.2014r. – poniedziałek
Dzień II:     03.06.2014r. – wtorek
Dzień III:     04.06.2014r. – środa
Dzień IV:     05.06.2014r. – czwartek

Kwartał III

Dzień I:     08.09.2014r. – poniedziałek
Dzień II:     09.09.2014r. – wtorek
Dzień III:     10.09.2014r. – środa
Dzień IV:     11.09.2014r. – czwartek

Kwartał IV

Dzień I:     01.12.2014r. – poniedziałek
Dzień II:     02.12.2014r. – wtorek
Dzień III:     03.12.2014r. – środa
Dzień IV:     04.12.2014r. – czwartek

Dzień I: Chorzów Batory
w godzinach od 15:00 do 16:00 – skwer przy ulicy Wrocławskiej
w godzinach od 16:15 do 17:15 – ul. Brzozowa przy numerze 70 – naprzeciw przedszkola
w godzinach od 17:30 do 18:30 – ul. Podmiejska - przy garażach w okolicy nr 52
w godzinach od 18:45 do 19:45 – ul. Wyspiańskiego - naprzeciw kościoła

Dzień II: Chorzów II
w godzinach od 15:00 do 16:00 – plac Mickiewicza
w godzinach od 16:15 do 17:15 – róg ulic Janasa i 3 Maja
w godzinach od 17:30 do 18:30 – plac Szkoły Podstawowej nr 17
w godzinach od 18:45 do 19:45 – ul. Gwarecka 2

Dzień III: Centrum
w godzinach od 15:00 do 16:00 – parking między ul. Mielęckiego i Truchana
w godzinach od 16:15 do 17:15 – plac pod Estakadą – na wprost ul. Wolności
w godzinach od 17:30 do 18:30 – róg ulic Gałeczki i Ryszki – parking naprzeciw Biedronki
w godzinach od 18:45 do 19:45 – ul. Dąbrowskiego 104 – plac obok kościoła

Dzień IV: Chorzów Stary i Maciejkowice
w godzinach od 15:00 do 16:00 – plac św. Jana
w godzinach od 16:15 do 17:15 – róg ulic Gdańskiej i Głównej