Raport 2018-03-07

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. a)Udział w bójce
 2. b)Pobicia
 3. c)Zgwałcenia
 4. d)Rozboje
 5. e)Kradzieże 2
 6. f)Kradzieże z włamaniem 1
 7. g)Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
 8. h)Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych
 9. i)Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 6
 10. j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
 11. k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
 12. l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
 13. m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych
 14. n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. a)Zakwalifikowano wykroczenia: 18
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 8
  - przeciwko osobie
  - przeciwko zdrowiu 1
  - przeciwko mieniu
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol.
  - określone w aktach prawa miejscowego 3
 2. b)Przestępstwa:
 3. c) Zdarzenia pozostałe: 11
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych 2
  - interwencje porządkowe w mieście 4
  - odłów zwierząt 3
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 2
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe.

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. a)Pożarów: 3
  Wartość w tys. zł: 11
 2. b)Miejscowych zagrożeń: 3
  Wartość w tys. zł: 0,5
 3. c)Fałszywych alarmów: 0
 4. d)Ogółem zdarzeń: 6

Wartość w tys. zł: 11,5


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. a)Liczba przyjętych zgłoszeń: 4
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej:
 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe 1

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 3

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
ul. 23-go Czerwca – zadymienie w mieszkaniu. Na miejscu 4 zastępy PSP, ZRM. Jedna osoba poszkodowana zabrana do szpitala.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK