Kurtyny wodne na terenie miasta w dniu 29.06.br.

Z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury powietrza w godzinach 11:00 – 17:00 uruchomione zostaną kurtyny wodne przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Jagiellońskiej oraz ul. Granicznej.