raport 2017-06-27

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 2

 6. Kradzieże z włamaniem

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 1

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 23
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 8
  - przeciwko osobie
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu 3
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej 1
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol. 2
  - określone w aktach prawa miejscowego 1

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe: 7
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  - interwencje porządkowe w mieście 1
  - odłów zwierząt 2
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 4
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe.

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 1
  Wartość w tys. zł: 0

 2. Miejscowych zagrożeń: 3
  Wartość w tys. zł: 0,1

 3. Fałszywych alarmów: 1

 4. Ogółem zdarzeń: 5

Wartość w tys. zł: 0,1


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 4
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 3

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
- Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77 - prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12:00 dnia 28.06.2017r. do godziny 18:00 dnia 29.06.2017r.

- Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje od od godz. 20:40 dnia 27.06.2017 do godz. 01:00 dnia 28.06.2017

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK