Raport 2017-03-05

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże

 6. Kradzieże z włamaniem

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami 1

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących 2
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 4

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 13
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 3
  - przeciwko osobie
  - przeciwko zdrowiu 1
  - przeciwko mieniu 1
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej 1
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol. 2
  - określone w aktach prawa miejscowego

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe: 2
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  1
  - interwencje porządkowe w mieście
  - odłów zwierząt
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  1
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek.
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe.


3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 3
  Wartość w tys. zł: 0

 2. Miejscowych zagrożeń: 2
  Wartość w tys. zł: 3

 3. Fałszywych alarmów: 0

 4. Ogółem zdarzeń: 5

Wartość w tys. zł: 3


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 2
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima 1

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 2

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Otrzymano ostrzeżenie meteorologiczne nr 41, dotyczące możliwości wystąpienia zjawiska intensywnych opadów deszczu na terenie woj. śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20:00 dnia 05.03.br. do godz. 10:00 dnia 06.03.br.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK