Sprawdź jakość powietrza

Mapa monitoringu jakości powietrza: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach: http://katowice.wios.gov.pl 

Menu