Status realizacji dowodu osobistego

Sprawdzenie stanu realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Twój PESEL
Ile to jest 2 x 4?

W zależności od stanu realizacji sprawy, wyświetli się następująca
informacja:

WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
DOWÓD W TRAKCIE REALIZACJI
WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY
DOWÓD DO ODBIORU - POKÓJ NR 9

Sprawdź stan realizacji wniosku o wymianę prawa jazdy
(strona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)

Sprawdź stan realizacji wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego
(strona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)

Sprawdź stan realizacji wniosku o wydanie paszportu
(strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji)