Rekrutacja do przedszkoli i szkół

28.02.2017r. Rada Miasta Chorzów podjęła Uchwalę ws. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Chorzów. Uchwała nr XXXII/593/17 http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_593.pdf Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określi do 15 kwietnia 2017r. Organ Prowadzący. Nabór będzie przeprowadzany w formie elektronicznej. Dalsze informacje wkrótce.

Menu