Młodzieżowe spotkanie z prawem - 20.10
2017-10-19

W ramach współpracy Miasta Chorzów z Fundacją Honeste Vivere - prowadzącą jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszego miasta oraz II Liceum Ogólnokształcącym im.J.Ligonia, w piątek 20 października odbędzie się szkolenie z zakresu edukacji prawnej pt: „ABC prawa” dla uczniów klas pierwszych. Spotkanie to ma umożliwić młodzieży zapoznanie się z podstawowymi prawami normującymi funkcjonowanie w rodzinie i szkole, zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością karną, ochroną dóbr osobistych, a także z zasadami dziedziczenia oraz prawem spadkowym. Młodzież będzie miała okazję poznać także zasady związane z funkcjonowaniem sądów i różnice pomiędzy poszczególnymi zawodami prawniczymi. Adwokat prowadzący szkolenie odpowie również na nurtujące licealistów pytania. To już drugie takie spotkanie w ramach działań z zakresu edukacji prawnej podejmowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów. Pierwsze odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w kwietniu tego roku. Zachęcamy uprawnionych mieszkańców do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach usytuowanych na terenie miasta. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce

Nieodpłatna Pomoc Prawna:


•    wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=144490208110115815

•    wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:
http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=144490297337315653

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć