Zostań partnerem programu „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”
2017-08-14

Do współpracy zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od sektora, czy jej wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg lub dodatkowych uprawnień dla rodzin objętych programem. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu będzie czytelnym znakiem przychylnego  nastawienia Państwa firmy do Dużej Rodziny, a zaoferowane w ramach udziału  zniżki czy ulgi pozwolą zwiększyć grono klientów, wzmocnią wizerunek firmy, poprawią jej rozpoznawalność wśród mieszkańców okazujących się Kartą Dużej Rodziny, gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów (2463011).

W programie uczestniczą rodziny, zamieszkałe na terenie miasta Chorzowa , które mają na utrzymaniu co najmniej troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia, bądź do dwudziestego piątego roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostających pod opieką rodziców/rodzica, bez ograniczenia wieku.

Ponadto, Partner  będzie promowany i reklamowany przez Urząd Miasta Chorzowa na stronie internetowej dotyczącej programu lokalnego „Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny” www.opschorzow.pl    oraz na stronie internetowej www.ops.bip.chorzow.eu Wyrazem włączenia się w przedsięwzięcie - "Chorzowska Karta Dużej Rodziny" jest przedstawienie na piśmie swoje propozycji bezpośrednio do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa  22, lub drogą elektroniczną na adres e-mail ops@opschorzow.pl Druk zgłoszenia przystąpienia do programu do pobrania poniżej:

zgłoszenie_przystąpienia_do_ChKDR.odt

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 771 63 01

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć