Metropolia: w Chorzowie ruszyły konsultacje
2017-04-12

W Chorzowie ruszyły konsultacje dotyczące metropolii. Ankieterzy pytają mieszkańców, czy są za wejściem miasta w skład tworzonego związku metropolitalnego, udzielają również informacji dotyczących m.in. zadań i źródeł finansowania przyszłej metropolii.  Badania opinii prowadzone są na ulicach miasta, a także w chorzowskim ratuszu. Kwestionariusz pobrać można również ze strony internetowej www.chorzow.eu. Konsultacje potrwają do 26 kwietnia, a wyniki zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Miasta.


Badania opinii wśród mieszkańców, to konsekwencja uchwały, którą radni Chorzowa podjęli 11 kwietnia. Podczas sesji Rady Miasta upoważnili Prezydenta Chorzowa do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wejścia miasta do tworzonego związku metropolitalnego.

 

Pobierz ankietę: druk_669_projekt-uchwaly_zalacznik1_112204.pdf

Wypełnione ankiety można dostarczyć do pokoju 222 (Urząd Miasta, II piętro)

 

Metropolia na Śląsku
Głównymi zadaniami związku są kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczny i gospodarczy, planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego oraz promocja związku metropolitalnego i jego obszaru.
Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 51 ustawy są przede wszystkim udział we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do Związku. Budżet Związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 1% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku.
Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć