XIII Przegląd Wokalny „Solo i w Duecie”
2017-02-13

8 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy 13 odbędzie się XIII Przegląd Wokalny „Solo i w Duecie”. Jak sama nazwa wskazuje, mogą wziąć w nim udział soliści i duety wokalne. Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz wychowanków domów kultury, stowarzyszeń i innych organizacji z terenu Chorzowa. Uczestnicy przeglądu przygotowują dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w języku polskim. Podczas przesłuchania wykonują jeden z nich (drugi utwór wykonywany jest na życzenie komisji oceniającej). Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, a wokaliści mogą korzystać z akompaniamentu lub podkładów muzycznych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 21.02 na adres organizatora,  przy czym utwory zgłoszone do występu są programem obowiązującym i nie podlegają zmianie. Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć