Komunikat Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2016-09-08

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG odpłatnych ofert przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje, że wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.

CEIDG OSTRZEŻENIE

 

Zapisz

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć