Pierwsze posiedzenie i porządek obrad Chorzowskiej Rady Seniorów
2016-01-18

Na podstawie Uchwały Nr XI/173/15  z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Prezydent Miasta Chorzów zwołuje  pierwsze posiedzenie  Chorzowskiej Rady Seniorów na dzień 1 lutego  2016 r. Posiedzenie odbędzie się  w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Chorzowa o godz.12.00

Ustala się następujący porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady:
1.Otwarcie posiedzenia Rady,
2.Przedstawienie członków Rady i wręczenie Nominacji,
3.Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady,
4.Wybór sekretarza obrad,
5.Dyskusja i wolne wnioski.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć